19 lipca 2017r. odbyła się uroczystość uświetniająca Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz wręczył przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” Państwu Wandzie i Zbigniewowi Ogrodnik zamieszkałych w Wolinie.

Pan Zbigniew przyjechał do Płocina w 1952r. Uczył się w szkole morskiej, gdzie poznał swoją żonę Wandę. Pracował jako rybak. Pani Wanda do Wolina przyjechała w 1955r. pracowała w gastronomii. Mają dwoje dzieci i po dwoje wnuków od dzieci.
Jubilaci przyjęli życzenia zdrowia, szczęścia i wszelką pomyślność na dalsze lata wspólnego życia. Miłym akcentem były kwiaty, upominki, symboliczny toast oraz pamiątkowe zdjęcia.

Grażyna Krupa
Kierownika USC