kresy

Z przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Ochotnicza Straż Pożarna Międzyzdroje przystąpiła w tym roku do III Edycji ogólnopolskiej Akcji “Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”.

W związku z akcją w jednostce OSP Międzyzdroje będzie organizowana zbiórka darów (produkty spożywcze o długim terminie ważności, artykuły szkolne, słodycze, chemia). Zebrane dary trafią między innymi do szkół w tym szkoły specjalnej oraz do Naszych Rodaków którym nie dane było powrócić do ojczystej ziemi.

Dane zbiórki:
Nazwa instytucji: Ochotnicza Straż Pożarna Międzyzdroje
Ulica, miasto: ul. Kolejowa 25 72-500 Międzyzdroje
Dni zbiórki, godziny zbiórki: codziennie od godz. 10-12 17-18 w innych godzinach po umówieniu telefonicznym
Data zbiórki: od 02.11.2016 – do 05.12.2016
Imię i nazwisko koordynatora: Anna Wodnicka 505-307-515

„Nazwa akcji “Paczka dla Rodaka i Bohat­era na Kre­sach” naw­iązu­je do poświęce­nia Polsce, pamię­ci naszy­ch korzeni, pielęg­nowa­niu trady­cji i nar­o­dowe­go dziedz­ict­wa. Jesteśmy wdz­ięczni naszym Rodakom na Kre­sach za rozpowszech­ni­an­ie pol­skiej mowy, za utr­walanie his­torii, za trud życia. Naszą akcją odd­a­je­my hołd Rodakom, tym którzy od pokoleń wiernie przestrze­ga­ją maksymy “Bóg, Hon­or, Ojczyz­na”. To hołd dla naszy­ch współczes­ny­ch Bohaterów zachowu­ją­cy­ch Pol­skość w najczyst­szej postaci.”

Dalsze informacje dotyczące akcji można uzyskać na stronie: http://rodakomnakresach.pl Głęboko wierzymy w to, iż Międzyzdrojanie mają ogromne serca i pomogą nam wesprzeć tą szlachetną akcję.

Z poważaniem
OSP Międzyzdroje