Pozostałości po kilkudziesięciu jak nie nawet stu wyciętych drzewach można oglądać przy ulicy Spadochroniarzy Polskich w Dziwnowie. Co ciekawe, teren znajduje się w tzw. obszarze siedliskowym programu sieci obszarów objętych ochroną przyrody Natura 2000. 

Ktokolwiek dokonał wycinkę przy ulicy Spadochroniarzy Polskich wie co robi. Pod koniec ubiegłego roku, Burmistrz Dziwnowa poinformował o modernizacji pozostawiającej obecnie sporo do życzenia drogi. Gmina wyda 3,4 mln złotych na remont ulic Komandorskiej, Dziwnej i właśnie Spadochroniarzy Polski, na której końcu znajdują się działki z wyciętymi drzewami. To m.in. atrakcyjny teren z dostępem do wody usytuowany jest vis-a-vis zmodernizowanego portu i mariny.

Specjalny obszar ochrony siedlisk obszar utworzony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Obszar ten w swoim regionie biogeograficznym w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego. Obszary te były proponowane przez państwa członkowskie Komisji Europejskiej, a następnie zatwierdzane przez Komisję i wyznaczane rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Zmianę tzw. Prawa Szyszki zapowiadał sam Jarosław Kaczyński. Na początku marca, do Marszałka Sejmu trafił projekt nowelizacji tzw. ustawy Szyszki. Zakłada ona, że wycinka na prywatnych działkach ma być nadal możliwa, ale przez pięć lat właściciel działki nie będzie mógł jej sprzedać. Nowe zapisy przewidują też kary administracyjne dla tych, którzy nie dotrzymają nakazu. Wycinkę trzeba będzie zgłosić do urzędu gminy, jednak projekt nie przewiduje kar dla tych, którzy tego nie zrobią.