14699502_711392579015442_1791522029_o

Po blisko czterech latach od przeprowadzonych prac udało się wreszcie godnie pochować wszystkie szczątki, na jakie natrafiono podczas wykopalisk na terenie dawnego targowiska a obecnego Kwartału Dominikańskiego. Jak się okazało, ostatnia partia szczątków została zdeponowana w 2014 roku jeszcze za prezesury Renaty Bielaszewskiej-Mamzer bez jakiegokolwiek pokwitowania w garażu jednego ze szczecińskich antropologów. 

14699639_711387662349267_335544886_o

Szczątki pochodzą z przełomu XVI-XVII wieku z cmentarza odkrytego przy kościele św. Idziego w Kamieniu Pomorskim. Cmentarz był użytkowany przed kasacją konwentu dominikanów i za czasów funkcjonowania armenhause (przytułku dla ubogich).

Przez lata szczątki przechowywano w różnych miejscach. W lipcu 2013 roku dzięki filmowi od jednego z naszych Czytelników ujawniliśmy, że składowano je nawet w budynku, w którym na parterze przebywali ludzie.

Ostatnią partię zalegających pod kwartałem szczątków, wydobyto dopiero po odwołaniu ówczesnej prezes Renaty Bielaszewskiej-Mamzer, tuż przed oddaniem samego kwartału do użytku. Pełne rozczłonkowanych szkieletów ossuarium zostało przebadane przez archeologów z Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie w czerwcu 2015 roku. Był to jeden z czynników, który pozwolił na unormowanie stosunków z Zachodniopomorskim Konserwatorem Zabytków.