Starostwo Powiatowe

Tylko do połowy kwietnia samorządy będą zwracać właścicielom pojazdów zawyżone opłaty za wydanie karty pojazdu. Potem roszczenie się przedawni. Teraz będzie łatwiej odzyskać pieniądze, bo samorządy przegrały sądową batalię z rządem w sprawie zawyżanych opłat.

Koszmar samorządów, a konkretnie powiatów i miast na prawach powiatu, ciągnie się od dekady. W 2003 r. ówczesne Ministerstwo Infrastruktury wydało rozporządzenie niezgodne z prawem UE, a jak uznał w 2006 r. Trybunał Konstytucyjny – również z polską konstytucją. Zgodnie z nim powiaty przez lata pobierały opłatę w wysokości 500 zł za wydanie karty pojazdu. Dokument ten zawiera wszystkie niezbędne dane o pojeździe i jego właścicielu – przeglądy gwarancyjne, zmiany parametrów auta (np. przystosowanie auta do zasilania gazowego) czy zmiany dowodu rejestracyjnego. Wszystkie informacje z karty pojazdu mają potem znaczenie np. przy sprzedaży samochodu. Tymczasem urzędnicy pracujący w wydziałach komunikacji za wydanie karty powinni byli pobierać nie 500, ale zaledwie 75 zł, co stanowi de facto koszt wydania dokumentu. Do zwrotu jest aż 425 zł za każdą wydaną kartę w okresie 2003–2006.

Samorządy nie czują się winne tej awanturze, twierdząc, że stosowały się jedynie do przepisów rozporządzenia. Dlatego niechętnie dokonywały zwrotu pieniędzy właścicielom pojazdu. Tłumaczą się także sporem sądowym, jaki wytoczyły Skarbowi Państwa (grupa ok. 200 powiatów). Jednak w połowie lutego br. sąd II instancji oddalił apelację powiatów, co ostatecznie pogrzebało szanse lokalnych władz na uzyskanie wsparcia od państwa. Jak donosi Związek Powiatów Polskich (ZPP), sąd wskazał, że skoro pobieranie opłaty za kartę pojazdu było sprzeczne z prawem unijnym, to każdy powiat z osobna powinien bezpośrednio zastosować prawo europejskie i zaprzestać stosowania krajowego rozporządzenia.

Okres przedawnienia, który wynosi 10 lat, kończy się 14 kwietnia 2016 r. Do tego czasu wnioski o zwrot za kartę pojazdu mogą jeszcze złożyć osoby, które nabyły i zarejestrowały pojazd w okresie od 23 lutego 2006 r. do 14 kwietnia 2006 r.