Organizatorzy gorąco zachęcają do typowania kandydatów do honorowego wyróżnienia „Woliński Światowid 2016”. Gmina Wolin liczy blisko 12 tys. mieszkańców, wśród nich jest wiele osób, organizacji i stowarzyszeń, które na co dzień przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji naszej Gminy. Dlatego gorąco zachęcamy mieszkańców gminy Wolin do zgłaszania kandydatur.

Zgłoszenia w każdej kategorii dokonać każdy mieszkaniec gminy Wolin. Kategorie:

1) Gospodarka i przedsiębiorczość;
2) Turystyka i wypoczynek;
3) Kultura i sztuka;
4) Społeczna i charytatywna działalność;
5) Sołtys Roku;
6) Przyjaciel Gminy;
7) Wyróżnienie specjalne.

Zgłoszenia należy dokonywać poprzez złożenie wypełnionego formularza w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 12) Urzędu Miejskiego w Wolinie lub przesłać pocztą z dopiskiem „Woliński Światowid 2016” na adres – ul.  Zamkowa 23, 72-510 Wolin do dnia 27.02.2017 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia można dokonać również drogą elektroniczną poprzez przesłanie formularza na adres e-mail: niewinczany@wolin.pl

Regulamin i formularz do pobrania na stronie http://gminawolin.pl/strona/447