FB_IMG_1480534310163

Dziś (30.11) ostatni dzień głosowania na projekty zgłoszone do golczewskiego budżetu obywatelskiego. Lokalna społeczność mogła wybierać wśród 10 propozycji. Każdy ma możliwość oddanie trzech głosów. Do wydania jest łącznie 300 tys. złotych.

Propozycje do budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2017 były zgłaszane do 26 października. W tym roku wpłynęło 30 zgłoszeń, dotyczących w większości spraw inwestycyjnych m.in. naprawy dróg, budowy chodników, zagospodarowania terenów wiejskich na cele rekreacyjne, zamontowanie lamp oświetleniowych, działań sportowych poprzez utworzenie siłowni i budowy parkingów. Zespół Oceniający w skład, którego wchodzili mieszkańcy gminy Golczewo (Ewa Kaczmarek, Monika Maciejewska, Waldemar Pakuła, Teresa Waszczenko, Bartłomiej Musiał i Przemysław Opowicz) oraz przedstawiciele Burmistrza Golczewa dokonał analizy wszystkich projektów. Spośród zgłoszonych 30. propozycji Zespół Oceniający dokonał wyboru 10 projektów, które przechodzą do dalszych konsultacji.

Podczas posiedzenia Zespołu Oceniającego członkowie wybrali nw. projekty:
1.    Wykonanie tarasu i jego zadaszenia przy wiacie oraz wykonanie ścieżki od furtki do wiaty oraz montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w sołectwie Upadły,
2.    Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kretlewie,
3.    Oświetlenie w miejscowości Sosnowice – włącznie z dojazdem do Schroniska Komunalnego,
4.    Ogrodzenie oraz plac zabaw dla dzieci z boiskiem do piłki nożnej w miejscowości Drzewica,
5.    Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wysokiej Kamieńskiej,
6.    Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pomorskiej w Wysokiej Kamieńskiej od budynku nr 2 do ronda,
7.    Zamontowanie progów zwalniających na ul. Papieża Jana Pawła II w Golczewie,
8.    Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa 23 w Golczewie,
9.    Zagospodarowanie przestrzeni frontowej świetlicy wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej,
10.    Utworzenie Posterunku Policji przez rozbudowę i doposażenie obecnego Punktu Przyjmowania Interesantów.

Karty do głosowania są do pobrania w poniższym linku lub w Urzędzie Miejskim w Golczewie pokój nr 21. Wypełnioną Kartę do głosowania należy złożyć w tut. Urzędzie, przesłać pocztą tradycyjną lub przy użyciu poczty elektronicznej (po wcześniejszym zeskanowaniu dokumentu) na adres: urzad@golczewo.pl.