W piątek, dnia 8 września br., odbył się ostateczny odbiór techniczny remontowanego budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Zadanie obejmowało następujący zakres robót: wykonanie remontu budynku wraz z remontem elewacji, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, remont łazienek, wymianę grzejników oraz utwardzenie terenu wokół budynku.

Wartość całkowita projektu wyniosła 279.500,00zł. Dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udało się pozyskać 120.000 zł.

W poniedziałek, dnia 11 września, Zarząd Powiatu Kamieńskiego udał się do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim obejrzeć ostateczny efekt prac.

Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe reprezentowane przez Panią Agnieszkę Malanowską.

Starostwo Powiatowe