Czy osoby niepełnosprawne doczekają się dostępu do oferty dziwnowskiej biblioteki? W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej, z apelem o złożenie stosownego wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwróciła się radna Bożena Próchniak.

– Uważam, że stworzenie możliwości uczestnictwa tych osób w bogatym programie biblioteki, będzie dla nich korzyścią – przekonywała Bożena Próchniak.

Radna uważa, że właściwym rozwiązaniem byłoby zamontowanie specjalnego schodołaza. Obecnie osoby niepełnosprawne, poruszające się np. na wózkach inwalidzkich musiałyby pokonywać kilkanaście dość stromych schodów.