Osiem aplikacji wpłynęło w naborze na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. – Otrzymałem pismo od starosty, że z dniem 31 maja rozwiązuje on umowę z panem Józefem Palusińskim i prosi o wskazanie kandydatów – informuje Ryszard Kabat, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Przedstawię trzy nazwiska panu Staroście. Nie będę ich upubliczniał medialnie, niech Pan starosta sobie rozpatrzy. Jeżeli moje kandydatury nie będą mu odpowiadać, powiatowego inspektora powołam ja. Dwie z kandydatur to osoby, które pracowały już w inspektoratach budowlanych. Pełniły funkcję inspektorów bądź pokrewnych referatów architektoniczno-budowlanych – stwierdził Ryszard Kabat.

—————————————————————-

Jak poinformował naszą redakcję starosta Józef Malec, wojewódzki inspektor przestawił następujące kandydatury: Renata Dworkiewicz z Wysokiej Kamieńskiej, Ryszard Bogucki ze Szczecina, kierownik referatu planowania przestrzennego z Urzędu Gminy w Rewalu Mirosław Husakowski