Z pewnością dzieci to cudne, niewinne, ale też niestety bezbronne istoty. Częstokroć nie mają one świadomości odpowiedzialności za siebie i innych ludzi. Nie wiedzą, jak funkcjonuje społeczeństwo i jakie obowiązki każdego człowieka względem określonej grupy społecznej, a zwłaszcza nie są świadomi, jakie będą konsekwencje dobrych i złych uczynków, nie potrafią przewidzieć własnych, przyszłych wyborów w życiu i dlatego są zagrożone naciskami ze strony określonej grupy społecznej. Dopiero dorośli uczą dzieci, jak żyć w świecie społecznym, jak należy zachować się w różnych sytuacjach życiowych, bowiem kochają swoje dzieci, troskliwie opiekują nimi. Dlatego tylko kwestią czasu było uchwalenie praw dziecka, aby ochronić godność małych istot przed przemocą fizyczną i psychiczną, uciskiem i wyzyskiem. Co więcej, ustanowiono Dzień Praw Dziecka, aby corocznie świętować prawa dzieci w całej kuli ziemskiej.

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, przypadającego zawsze w dniu 20 listopada tego roku, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy działający przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim wraz z jego wychowankami już wcześniej, tj. w dniu 17 listopada tego roku przygotował i zorganizował wyśmienicie lekcję edukacyjną dla dzieci odnoście do wspomnianych praw i ich konieczności przestrzegania. Dzieci uświadomiły, jak ważne są podstawowe prawa dzieci: bycia częścią rodziny, szacunku, bezpieczeństwa, prywatności, bycia bez wojen, głoszenia swoich poglądów, kultury, zwyczajów i religii przy poszanowania cudzych, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych również akceptacji i równouprawnienia. Również zapoznawały się one z pojęciem „prawo”. Słusznie zwróciły uwagę na równość wszystkich dzieci wobec prawa i tolerancję wobec różnorodności oraz uzmysłowiły poczucie własnej wartości. Oczywiście były bajki, zabawy i gry – w myśl: „uczyć bawiąc, bawić ucząc”, a najważniejsze, iż dzieci były uśmiechnięte i wielce interesowały się prawami dziecka.

Warto tutaj dodać, iż ta lekcja, jak i wszystkie inicjatywy różnego typu związane z prawami dziecka i ich przestrzeganiem jest wręcz koniecznością, bowiem dzieci muszą wiedzieć o swoich prawach i obowiązkach, muszą być asertywni i świadomi własnej wartości ludzi. Wszakże z tych dzieci wyrosną kiedyś dorośli ludzie. Wychowując dzieci, kształtujemy przyszłe pokolenie Polaków.

Organizator