Choć w tej chwili poruszanie się po niej nie należy do najprzyjemniejszych, to od 16 października, na kiedy to zaplanowano oficjalne otwarcie przebudowywanej drogi będzie z pewnością dla mieszkańców ulicy Słowiańskiej wyczekiwanym momentem. Przebudowa pochłonie łącznie blisko 1,6 mln złotych.

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej udało się uzyskać wespół z Powiatem Kamieńskim. Choć ten nie posiada środków na przebudowę i dokłada do zadania symboliczną sumę, to dzięki współpracy udało się uzyskać 50% środków z zewnątrz.

Inwestycja prowadzona jest od skrzyżowania z ulicą Jaracza do skrzyżowania z ulicą Parkową. Do końca września pojawi się tam nowa nawierzchnia, chodniki oraz miejsca postojowe. Wykonawcą jest firma Strabag, natomiast podwykonawcą FHU SEBOL z Kołczewa.