Po dziewięciomiesięcznym okresie zawieszenia Służba Więzienna zdecydowała się na ponowne uruchomienie Oddziału Zewnętrznego w Buniewicach podległego Aresztowi Śledczemu w Kamieniu Pomorskim.

Jak poinformował naszą redakcję por. Mariusz Kubicki, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim, dotychczasowy zakład karny typu półotwartego przeznaczony dla recydywistów penitencjarnych, obecnie będzie zakładem karnym typu półotwartego przeznaczonym dla młodocianych oraz mężczyzn pierwszy raz odbywających karę.