2

ma 7 miesięcy, jest nieduża – gepardkot1@onet.pl