Rząd przyjął projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do dyrektywy unijnej dot. ochrony środowiska. Planuje się wprowadzenie od stycznia 2018 roku obowiązkowej opłaty za jednorazowe reklamówki– nawet do złotówki. 

Chodzi konkretnie o dyrektywę z 29 kwietnia 2015 r.  dotyczącą zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb. Państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia odpowiednich przepisów. Opłaty natomiast powinny zostać wprowadzone najpóźniej do końca 2018 roku.

UE dała nam do wyboru jeden z dwóch wariantów wdrożenia regulacji. Pierwszy z nich zakłada przyjęcie środków zapewniających, że do końca 2019 roku roczny poziom zużycia nie przekroczy 90 lekkich plastikowych toreb w przeliczeniu na osobę. Ten cel można określić także w wadze reklamówek. Drugi wariant to nałożenie opłaty do końca 2018 roku na lekkie plastikowe torby, chyba że zostaną wdrożone inne, równie skuteczne mechanizmy. Polska zdecydowała się na przyjęcie drugiego rozwiązania.

Przepisy będą dotyczyły tylko tzw. „lekkich toreb foliowych” – ich grubość wynosi do 50 mikronów (czyli 0,050 mm). Nowelizacja nie dotyczy zaś tych „bardzo lekkich” o grubości 15 mikronów. Te woreczki służą jednak do pakowania żywności sprzedawanej luzem lub są stosowane ze względów higienicznych – np. przy sprzedaży mięsa. Próby ograniczenia zużycia plastikowych toreb były podejmowane już wcześniej, jednak nie były skuteczne. Opłaty od 5 do 20 groszy okazały się mało motywujące. Liczba wydawanych toreb spadła, lecz zaledwie o 36 proc.