Policja

W związku ze zbliżającym się dniem „Wszystkich Świętych”, pragniemy poinformować Państwa o podjęciu przez Komendę Powiatową Policji w Kamieniu Pomorskim działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na drogach przyległych i prowadzących do nekropolii cmentarnych. Działania „Znicz 2016” obejmą okres od 28 października do 2 listopada 2016 roku.

Naszym podstawowym celem jest ochrona Państwa życia i zdrowia oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra. Mamy również na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju na trasach przemieszczania się podróżnych w kierunku nekropolii i w ich rejonach oraz w miejscach publicznych.
Prosimy stosować się do poleceń funkcjonariuszy, którzy na pewno będą znajdowali się we wszystkich newralgicznych miejscach aby udzielić uczestnikom ruchu drogowego daleko idącej pomocy w bezpiecznym dotarciu w rejon nekropolii, jak i w drodze powrotnej do domu.

Apelujemy również, o korzystanie w tych dniach ze środków transportu zbiorowego. Informujemy jednocześnie, że od dnia 31 października 2016 roku (godz. 00:00) do dnia 01 listopada 2016 roku (godz. 00:00) odcinek ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim w rejonie Cmentarza Komunalnego, zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów mechanicznych z uwagi na zwiększoną aktywność pieszych (mapa tymczasowej organizacji ruchu, udostępniona przez Urząd Miasta w Kamieniu Pomorskim, do pobrania w załącznikach).

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi aby nic nie zakłóciło tych ważnych i podniosłych chwil, które poświęcają Państwo na przemyślenia i odwiedzenie miejsca spoczynku swoich bliskich.