W sobotę, 1 lipca, w Dargobądzu odbyły się uroczyste obchody 70-lecia powstania  OSP Dargobądz oraz nadania sztandaru dla jednostki.  Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji strażaków ochotników.  Następnie d-ca uroczystości, dh Zbigniew Drzewiński, przeprowadził pododdziały i gości zaproszonych  na plac przed strażnicą OSP, gdzie odbył uroczysty apel.  W uroczystości udział wzięli między innymi: członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. zachodniopomorskiego dh Szymon Waligóra, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kamieniu Pom. dh Michał Opowicz, z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pom. st. kpt.  Robert Cyburt, v-ce  Starosta kamieński Marek Matys, Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz, sekretarz Urzędu Miejskiego w Wolinie  Paweł Banaszkiewicz, Ks. Proboszcz Leszek Konieczny, dyrektor PSP w Dargobądzu Pani Jolanta Ziemiańska oraz goście zaproszeni, druhny i druhowie.  W czasie uroczystości ks. Leszek Konieczny dokonał aktu poświęcenia sztandaru.

Przewodniczący Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru Burmistrz Wolina pan Eugeniusz Jasiewicz, po odczytaniu aktu ufundowania, przekazał sztandar ufundowany przez społeczeństwo gminy Wolin dla jednostki OSP Dargobądz. W uroczystości uczestniczyły także poczty sztandarowe oraz delegacje z jednostek OSP gminy Wolin oraz fundatorzy sztandaru.  Po przekazaniu sztandaru dla pocztu sztandarowego OSP Dargobądz  w składzie: d-ca pocztu – dh Jacek Szuliński, sztandarowy – dh Paweł Kochanek, asystujący – dh Tomasz Osieleniec nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:
Edward Flacht, Jacek Sokołowski, Przemysław Gan, Jacek Jarnutowski.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został druh Piotr Kochanek
a Odznakę Wzorowego strażaka  otrzymał druh: Krystian Wischniewski.

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego  ZOSP RP w Wolinie   nadało  Odznaki za wysługę lat druhom: 40 lat – Andrzej Długoborski, 35 lat – dh Edward Flacht, 20 lat –  dh Sławomir Dziubich, 15 lat – dh Jacek Sokołowski, 10 lat – dh Piotr Kochanek.

Burmistrz Wolina pan Eugeniusz Jasiewicz doceniając codzienną społeczną służbę i zaangażowanie ratowników w niesieniu pomocy poszkodowanym postanowił odznaczyć:
Krzyżem Koronnym – druhów Mieczysława Szulińskiego i Jana Gana
Honorowym  Krzyżem za Zasługi – druha Gerarda Adamczyka
Złotym Medalem na Straży – prezesa OSP w  Dargobądzu  dh Sławomira Dziubicha
Medalem na Straży – druhów Mirosława Kowalskiego i Edwarda Flachta.

Zarząd OSP w Dargobądzu za zaangażowanie i pomoc w bieżącej działalności jednostki oraz rozwijaniu gminnych struktur pożarnictwa postanowił odznaczyć Złotym Medalem na Straży Burmistrza Wolina pana Eugeniusza Jasiewicza oraz Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej  Marka Piotrowskiego.

Po ceremonii wręczenia medali i odznaczeń zaproszeni goście złożyli na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dargobądzu dh Sławomira Dziubicha życzenia i gratulacje dla wszystkich strażaków OSP, doceniając trud i wysiłek włożony w społeczną służbę.  Po złożeniu meldunku przez d-cę uroczystości i zakończeniu uroczystego apelu Prezes Zarządu OSP w Dargobadzu zaprosił wszystkich uczestników uroczystości na strażacki poczęstunek.

Strażakom  OSP w Dargobądzu  życzymy kolejnych wspaniałych 70 lat,  wytrwałości w społecznej służbie oraz szczęścia, zdrowia i pomyślności.

Agnieszka Pawełczyk
UM w Wolinie