last_minute_v1_swinoujscie_zak_artykul

Coraz popularniejszym zjawiskiem w XXI wieku staje się „kształcenie ustawiczne”, czyli proces zdobywania nowej wiedzy trwający przez całe życie. Dziś na tak dynamicznie ewoluującym rynku pracy może zabraknąć miejsca dla pracowników, którzy nie dostosują się do jego wymagań. Jak twierdzą doradcy Wojewódzkich Urzędów Pracy zatracił się tradycyjny podział aktywności człowieka na trzy kolejno następujące po sobie procesy – edukacyjny, pracy zawodowej i emerytury. Nic więc dziwnego, że kształcenie ustawiczne jest podstawą rozwoju krajów UE. W Polsce wymóg ciągłej edukacji odzwierciedlają dokumenty o charakterze strategicznym np. Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego, Strategia Rozwoju Edukacji oraz Krajowa Strategia Zatrudnienia w ramach Narodowego Planu Rozwoju.

Kształcenie w dorosłym życiu jest nie tylko szansą na znalezienie dobrze płatnej pracy, ale także środkiem zapobiegającym jej utracie z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań pracodawcy. Może się wydawać, że jest to proces czasochłonny i kosztowny, tymczasem obecny rynek usług edukacyjnych oferuje nam wiele możliwości ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności bez konieczności wydawania wielu pieniędzy, czy spędzania w szkole całych dni.

Dobrym przykładem może być szkoła policealna, w której osoby w wieku 18-99 lat mogą m.in. zdobyć wykształcenie średnie, nawet w kilkanaście miesięcy uzyskać tytuł technika w danej dziedzinie, czy podnieść swoje kwalifikacje poprzez szkołę jednoroczną. Szkoły takie prowadzą zajęcia w systemie zaocznym w co drugi weekend. Warto wspomnieć, że w pojedynczych przypadkach, np. w ogólnopolskiej sieci szkół dla dorosłych „Żak”, nauka jest darmowa – słuchacz dostaje pisemną gwarancję braku kosztów przez cały okres trwania nauki.

W Świnoujściu przy ul. Marynarzy 4/4 działa oddział „Żaka” – nowych słuchaczy rekrutują dwa razy w roku. Do końca marca istnieje jeszcze możliwość zapisu do Liceum Ogólnokształcącego, Dwuletniego Technikum na kierunki technik eksploatacji portów i terminali oraz technik usług kosmetycznych, a także do Jednorocznej Szkoły Zawodowej o profilu biomasażysta (fizjoterapia). Najlepiej przed wizytą w oddziale zarezerwować sobie miejsce dzięki formularzowi online (http://www.zak.edu.pl/formularz), telefonicznie (91 321 01 10) lub mailowo (swinoujscie@zak.edu.pl).

Artykuł Sponsorowany