12022310_974052565973729_477549810_o

We wrześniu nasza jednostka, Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyniu, została doposażona w nowe urządzenia poprawiające łączność oraz nawigowanie jednostki do akcji ratowniczych.

Dzięki dotacji, którą otrzymaliśmy z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, nasza jednostka zakupiła:   radiotelefony cyfrowo-analogowe firmy HYTERA tj. dwa radiotelefony przenośne HYTERA PD-785G(posiadają funkcję śledzenia radiotelefonu za pomocą GPS, min. śledzi pozycję strażaka) . Samochód Gaśniczy ( Star 244 GBARt) został wyposażony w radiotelefon przewoźny HYTERA MD-785G z możliwością prowadzenia korespondencji radiowej w systemie cyfrowym oraz analogowym a dodatkową funkcją radia jest pozycjonowanie GPS co umożliwi w przyszłości stanowisku kierowania śledzenie naszego pojazdu.

Radiotelefony wykonane są w standardzie IP67, zapewnia to odporność na wodę i pył.

Używany radiotelefon przewoźny z wozu bojowego został przeniesiony w miejsce umożliwiające dowódcy odbieranie zgłoszenia o zdarzeniu izolując dźwięk syreny alarmowej oraz hałas silników a w związku z czym korespondencja radiowa przebiega bez zakłóceń. Została również wykonana konserwacja instalacji antenowej na naszym maszcie oraz wymieniona antena radiostacji bazowej.

12020690_974052525973733_694023484_o

Dzięki pomocy sponsorów doposażyliśmy się również w Tablet z dostępem do internetu z możliwością prowadzenia rozmów telefonicznych oraz możliwością nawigowania samochodu. Nawigacja posiada spis miejscowości z numerami dróg i numeracją domów oraz posiada mapę lasów państwowych tj. dróg pożarowych i oddziałów leśnych. Nasza jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego niejednokrotnie bywała dysponowana po za teren naszego powiatu. W takich sytuacjach nawigacja ułatwi nam szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia.

W/w Tablet został zsynchronizowany z systemem „CZADZIK SYSTEM”, który zakłada wyposażenie wszystkich wozów OSP oraz PSP w tablety z aplikacją „OSMand” pracujących na OpenStreetMap (to globalny projekt mający na celu stworzenie darmowej oraz swobodnie dostępnej mapy świata). Tablety w czasie rzeczywistym wysyłają pozycję GPS do systemu CZADZIK umożliwiając, dyspozytorowi stanowiska kierowania, lokalizowanie pojazdów. Dyspozytor ma również możliwość wysyłania do jednostki koordynatorów zdarzenia, dokładnego adresu lub pozycji innego pojazdu będącego już na miejscu zdarzenia. Funkcja ta może być przydatna, np. przy pożarach lasów lub zdarzeniach, do których dojazd jest wyjątkowo utrudniony a tym samym skracając czas dojazdu kolejnych jednostek.

Tablet poza nawigowaniem posiada szereg innych zalet, min. można prowadzić dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, np. po usunięciu drzew/krzewów sporządzenie dokumentacji fotograficznej i przesłanie zdjęć do stanowiska kierowania.

Nasza jednostka, jako pierwsza w powiecie Kamieńskim posiada „Czadzik System”. W województwie zachodniopomorskim z systemu CZADZIK korzysta już między innymi powiat choszczeński, drawski, goleniowski. Jest to innowacja wprowadzająca jednostki OSP w XXI wiek.

OSP Gostyń