Z uwzględnieniem kilku poprawek Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim wyraziła zgodę na ustanowienie nowego cennika usług komunalnych świadczonych przez spółkę Marina Kamień Pomorski. Najważniejsza ze zmian dotyczyła klubów oraz stowarzyszeń działających w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

– Oferta Mariny Kamień Pomorski adresowana do rezydentów (postój minimum 1 miesiąc) jest nadal, pomimo podwyżki, najlepsza nie tylko w powiecie kamieńskim, ale również najlepsza ze wszystkich ofert poddanych analizie. Dotychczasowy cennik był nieadekwatny, za niski, do poziomu oferowanych w Marinie Kamień Pomorski usług. Klienci są gotowi płacić więcej za usługę na odpowiednio wysokim poziomie. Utrzymywanie nadal cen na tak niskim poziomie byłoby swoistą niegospodarnością. Analiza konkurencji pokazuje również, że ceny w Marinie mogą rosnąc w kolejnych latach i nie powinno to mieć negatywnego skutku na ilość rezydentów korzystających z usług mariny – przekonuje w uzasadnieniu prezes Marek Świderski.

Dokument został zaopatrzony w szczegółowe uzasadnienie oraz porównanie lokalnych portów jachtowych (Zobacz pełne porównanie i przedstawiony przez prezesa Mariny projekt nowego cennika przed zmianami). Po zmianach z cennika wypadło darmowe korzystanie z sauny, jakie wiązałoby się z zawarciem umowy postoju w basenie portowym łodzi.

Najważniejszą ze zmian w stosunku do pierwotnego dokumentu było ustanowienie opłaty w wysokości 1 grosza za korzystanie z budynków Mariny przez stowarzyszenia i kluby działające w zakresie szkolenia dzieci i młodzież w żeglarstwie, jak również Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które czuwa nad bezpieczeństwem na wodzie. Jak tłumaczył burmistrz – to ukłon w kierunku działania tych instytucji.