wolin

W czerwcu i lipcu 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Wolinie odbyły się konkursy na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wolinie i Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie. Do konkursów stanęły trzy osoby.

W skład powołanej komisji konkursowej weszło trzech przedstawicieli organu prowadzącego, dwóch przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Szczecinie, reprezentant Rady Pedagogicznej, reprezentant Rady Rodziców, przedstawiciel ZNP oraz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania.

Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie została ponownie wybrana Pani Urszula Wołowicz, której dorobek pedagogiczny  jest znany w gminie.

Na dyrektora Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie komisja konkursowa dała rekomendację Pani Iwonie Perlińskiej, dotychczasowej nauczycielce szkoły podstawowej.

Pani Iwona Perlińska jest nauczycielem dyplomowanym z kilkunastoletnim stażem pedagogicznym w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jej wiedza, doświadczenie zawodowe jak i zapał z pewnością przełożą się  na standardy wymagań na tym etapie edukacji naszych dzieci jak i pozytywny wizerunek placówki w środowisku. Obydwie dyrektorki zostały powołane na 5 – letnią kadencję. Życzymy im wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia osobistych planów.

Małgorzata Wróblewska
Dyrektor GBAS