Śmieci

Rady Miejskiej w Dziwnowie zdecydowała – od 1 lutego 2017 wejdą w życie nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za pojemniki o określonej pojemności. 

Decyzją radnych od 1 lutego ustalono nowe stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz na nieruchomościach na których prowadzone są usługi hotelarskie. Opłata ta będzie wynosić odpowiednio – 9 złotych za metr sześcienny zużytej wody (poprzednia stawka 7,50 zł). Jeżeli śmieci są zbierane i odbierane w sposób selektywny, będzie to kwota 3,80 zł (poprzednia stawka 3,50 zł).

Radni wprowadzili także nowe stawki za opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. W takim wypadku stawka za pojemnik wynosi:

1) o pojemności 60 l – w wysokości 8 zł (poprzednio  7 zł)
2) o pojemności 120 l – w wysokości 15 zł (poprzednio 12 zł)
3) o pojemności 240 l – w wysokości 28 zł (poprzednio 23 zł)
4) o pojemności 1100 l – w wysokości 122 zł (poprzednio 102 zł)

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 60 l – w wysokości 12 zł (było 10 zł)
2) o pojemności 120 l – w wysokości 22 zł (było 18 zł)
3) o pojemności 240 l – w wysokości 42 zł (było 35 zł)
4) o pojemności 1100 l – w wysokości 182 zł (było 152 zł)