Przedsiębiorcy będą musieli wymienić tradycyjne kasy fiskalne na kasy online. Dzięki nim wszelkie informacje o sprzedaży zostaną automatycznie przesłane do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej. Choć projekt jest dopiero w trakcie przygotowania, podatnicy już teraz obawiają się trudności związanych z nowym obowiązkiem.

Pomysł Ministerstwa Finansów to kolejne narzędzie kontroli podatników. Transakcje udokumentowane w postaci e-paragonu będą trafiały do systemu KAS, dzięki czemu urzędnicy nie przepuszczą żadnej próby oszustwa. Można domniemywać, że wymiana kas fiskalnych będzie miała wpływ na poprawę skuteczności kontroli skarbowych, a co za tym idzie, pośrednio przyczyni się do wzrostu wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT. Ministerstwo dostrzega jeszcze jedną zaletę tego rozwiązania. „Celem jest możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań. Wyniki analizy ekonometrycznej wskazują, że przyrost liczby aktywnych kas fiskalnych w relacji do liczby aktywnych przedsiębiorstw w Polsce o 0,1 prowadzi średnio do spadku udziału szarej strefy w PKB o 0,33 pkt. procent”- czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Obowiązek rejestrowania sprzedaży nakłada na podatników ustawa o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 111, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kasy fiskalne z zapisem kopii papierowej będą więc stopniowo wycofywane.