winda

Dzięki staraniom Władz Powiatowych do końca 2016 roku  zostanie wybudowana nowa winda w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, która zastąpi dotychczasową, mocno wyeksploatowaną.

Inwestycja pozwoli zlikwidować wszelkie bariery architektoniczne, tym samym ułatwi funkcjonowanie osób na co dzień mieszkających w Domu Pomocy Społecznej, które w większości przypadków poruszają się o kulach czy też na wózkach inwalidzkich. Nowa winda będzie zjężdżała do poziomu „0” co umożliwi samodzielne opuszczenie budynku przez mieszkańców, a więc zapobiegnie izolacji oraz wycofania się z życia społecznego, a tym samym zwiększy poczucie ich własnej wartości.

Nowa winda, która powstanie w ramach złożonego przez Powiat Kamieński wniosku na realizację zadania pn: „Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie wraz z przebudową dźwigu, wykonaniem robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznej” będzie kosztować 442 tys. złotych. Na realizację tego zadania Powiat Kamieński pozyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 220 tys. złotych. Pozostałe środki będą pochodzić z budżetu powiatu i wyniosą 222 tys. złotych.

Marek Szymański
Starostwo Powiatowe