DSC07152

Gmina Dziwnów kończy właśnie negocjowanie porozumienia, na bazie którego wykonawca wartej 9 mln drogi przez Dziwnow zobowiązał się do poprawienia 500 metrów jezdni. – Zostanie to zrobione do końca kwietnia 2016 roku – poinformował podczas wczorajszej (9.12) sesji zastępca burmistrza Łukasz Dzioch. Potwierdziły się więc opinie mieszkańców i naszych Czytelników o fatalnym wykonaniu tzw. przejścia przez Dziwnów.

Pod koniec listopada podpisano także protokół modernizacji portu rybackiego. – Choć prace zakończyły się we wrześniu to usuwanie usterek trwało do końca listopada – stwierdził zastępca burmistrza. Koszt wykonania przebudowy 2,5 kilometrowego odcinka drogi wyniósł – 8.954.272,95 zł. Do przeprowadzenia prac firma Energopol S.A, która w listopadzie 2013 roku wygrała przetarg zgłosiła ośmiu podwykonawców.

Pierwsze pozytywne badania wykonania drogi przedstawił nam wykonawca. Byliśmy tym faktem zdziwieni. Na nasz wniosek GDDKiA robiła nam badania terenowe. Także wyszły one pozytywnie, dopuszczające jakość nawierzchni jako mieszczącej się w normach i granicach specyfikacji technicznej projektu. Pomimo takich wyników ten stan nas niezadawala. W tej chwili kończymy negocjacje porozumienia, w ramach którego wykonawca zobowiązał się do poprawienia 500 metrów pasa jezdni. Zostanie to zrobione do końca kwietnia 2016 roku. Żeby zabezpieczyć nasze interesy, wykonawca zdeponuje 400 tys. zł jako zabezpieczenie. Obecnie musimy się spieszyć, bo trzeba do końca roku przygotować wniosek o rozliczenie dotacji – poinformował Łukasz Dzioch.