Poznaliśmy więcej szczegółów związanych z planowaną na październik tego roku modernizacją ulicy Nowoogorodowej w Kamieniu Pomorskim. Obejmie ona cały odcinek od zjazdu z ulicy Wolińskiej, do zjazdu przy ulicy Krasickiego. Łącznie będzie to 220 metrów. Prace mają zakończyć najpóźniej w listopadzie.

Jak tłumaczy prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, inwestycja musi zostać wykonana do końca tego roku. – Jest bardzo duże zagrożenie poważną awarią, jeżeli chodzi o sieci kanalizacyjne, które przebiegają w drodze. Są one znacząco obciążone. Modernizacja sieci pozwoli na lata mieć pewność, że nie będzie ani awarii, ani problemów w tamtym miejscu. 

Przed PGK konieczność uporządkowania przyłączy do poszczególnych posesji. Aby to zrobić, a przede wszystkim przebudować sieć, spółka będzie musiała rozebrać obecną warstwę nawierzchni z płyt betonowych, których nie da się odtworzyć. Dlaczego to PGK będzie wykonywać inwestycję?

Nie mamy wyjścia, bo jest konieczność przebudowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Po zakończeniu tych prac, trzeba odtworzyć nawierzchnię. Wszystko zostało uzgodnione z gminą, zgodnie ze sztuką budowlaną. Zniszczymy bezpowrotnie to co jest, więc musimy odtworzyć nową nawierzchnię z kostki betonowej – tłumaczy Adrian Guranowski.

Modernizacja obejmie cały odcinek od ulicy Wolińskiej, do zjazdu na ulicy Krasickiego. Łącznie będzie to 220 metrów. Prace mają rozpocząć się w październiku, a zakończyć najpóźniej w listopadzie.