hdr

Podczas Czwartkowego Spotkania Informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Golczewie najwięcej emocji wzbudziła sprawa fermy norek. Pozostałymi tematami spotkania były oświata oraz gminna infrastruktura drogowa. Na zaproszenie Burmistrza przybyli mieszkańcy zainteresowani tymi zagadnieniami.

W sprawie edukacji Burmistrz przedstawił sytuację gminnych placówek oświatowych w świetle nowej ustawy. Jak wiadomo wraca ośmioklasowa podstawówka, gimnazja będą w najbliższych latach wygaszane. Andrzej Danieluk omówił sytuację Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej oraz golczewskiego Zespołu Szkół Publicznych. Poruszył także temat powstania szkoły branżowej.

Następnym tematem była kontrowersyjna inwestycja w Samlinie. Omówiono i podsumowano najważniejsze wydarzenia z ostatniego miesiąca dotyczące tej kwestii. Wywołało to ożywioną dyskusję wśród zgromadzonych. Bardzo aktywni byli główni przeciwnicy budowy fermy: Jorgo Apostolu, Marek Kępczyński oraz Jaromir Marks. Podkreślono negatywny stosunek mieszkańców Samlina do planowanej inwestycji. Widać w tej sprawię ogromną determinację oraz wspólny front przeciwko holenderskiemu inwestorowi.

Ostatnim tematem spotkania była sprawa gminnych dróg. Problem ten powraca corocznie z pierwszymi wiosennymi roztopami.  Burmistrz zaproponował nowe podejście do tego problemu, licząc przede wszystkim na inicjatywę mieszkańców gminy we wskazaniu priorytetowych potrzeb.  Przypuszczalnie odbędzie się to w formie ogólnogminnej ankiety poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego. Zapowiedziano także rozbudowę sieci chodników w Gminie Golczewo w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Na zakończenie Andrzej Danieluk podziękował zgromadzonym za przybycie na spotkanie, merytoryczną dyskusję oraz zaprosił na następne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 marca br.

UM w Golczewie