Logotyp NIK

Najwyższa Izba Kontroli zainteresowała się niewykorzystywaniem środków przez Gminę Kamień Pomorski – poinformował podczas sesji Burmistrz Stanisław Kuryłło. Okazuje się, że przez ostatnie dwa lata (2012-2014) samorządowi przysługiwały pieniądze, które powinny być wypłacane jako stypendia socjalne uczniom szkół podstawowych i gimnazjum. Ostatni raz miało to miejsce w 2011 roku. Aby uzyskać pieniądze, należało zabezpieczyć wkład własny.

– Nie potrafię powiedzieć dlaczego tak się działo. Za zgodą Rady Miejskiej w tym roku przeznaczamy 20 tys. zł, co pozwoli nam na uzyskanie dofinansowania – powiedział Stanisław Kuryłło.

Podstawą przyznania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego na jednego członka danej rodziny ucznia. Przy wliczaniu dochodu, do składu rodziny nie są wliczane osoby pełnoletnie, bez stałych źródeł dochodu lub odbywające zasadniczą służbę wojskową. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji materialnej ucznia.

W tym roku dzięki 20 tys. zł wkładu własnego udało się pozyskać ok. 80 tys. złotych dotacji, co pozwoli na przyznanie stypendium około 170 uczniom.