DSC08801

Gmina Świerzno jako jedna z nielicznych gmin wiejskich w kraju została objęta kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. – Odwiedził mnie pracownik NIK-u i zapowiedział kompleksową kontrolę za ostatnie 5 lat i nie tylko. Po pewne dane musimy sięgnąć nawet do 2000 roku – poinformował podczas wczorajszej (30.12) sesji Krzysztof Atras.

Działalność samorządów oceniana jest przez Najwyższą Izbę Kontroli pod względem trzech kryteriów: legalności, gospodarności i rzetelności. Przepisy nie nakładają na Izbę obowiązku przeprowadzania takich kontroli. Najwyższa Izba Kontroli nie ma bowiem zastępować organów sprawujących nadzór nad działalnością samorządu, mimo to do Świerzna kontrolerzy zdecydowali się zawitać.

Oczywiście przez wielu odczytywane jest to jako „nie wiadomo co”, strach. Dla mnie jest to normalna kontrola. Po rozmowie z szefem tej kontroli wynika, że może się okazać pomocną w zakresie naszych niedociągnięć, czy działań jakie mają pójść – zapewniał wójt.

Co ciekawe, kontrola Najwyższej Izby Kontroli która będzie przeprowadzana w gminie Świerzno będzie miała charakter kompleksowy. Obejmie ona wszystkie obszary działania gminy oraz wszystkie zadania które były realizowane przez samorząd.

Będą także pewnie stwierdzenia uchybień czy nieprawidłowości, bo i takowe mogą być. Należy t0 przyjąć normalnie i spokojnie. Mimo to mam nadzieję, że wypadnie ona dla nas pomyślnie pod względem protokołu – zaznacza Krzysztof Atras.