12792310_925970127498110_3298752209083663569_o

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie jest placówką, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi . Nasza placówka jest małą wiejską szkołą w Wielkopolsce, w której uczy się 102 dzieci . Od czterech lat jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi. Obecnie, prawie w każdej klasie, mamy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. By zapewnić prawidłowy rozwój wszystkim dzieciom organizujemy dla nich wyjazdy na zielone szkoły. Już po raz drugi jesteśmy w Międzyzdrojach w Domu Wczasów Dziecięcych (poprzednim razem byliśmy w maju ubiegłego roku ) .To właśnie takie wyjazdy uczą dziecko czynności samoobsługowych , samodzielności dzieci i ich integracji z grupą . Wszystkie Panie uczestniczące w wyjeździe są nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej z przygotowaniem do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych . Respektujemy potrzeby integracji sensorycznej uwzględniając jednocześnie indywidualne potrzeby dziecka . Wspólny wyjazd do Międzyzdrojów umożliwił każdemu uczestnikowi na doznanie nowych przeżyć , doświadczeń i pokonania barier, które spotykają w życiu dzieci niepełnosprawne . Serdecznie dziękujemy Dyrekcji ośrodka i wszystkim pracownikom Domu Wczasów Dziecięcych, za mile spędzony czas w Międzyzdrojach.

żródło : Nauczycielki
Mariola Melewska , Iwona Kajdasz, Katarzyna Piechowiak, Aleksandra Siwek, Joanna Potocka
Szkoła Podstawowa w Ziminie