Wszyscy, którzy planują odwiedzić swoich zmarłych bliskich na golczewskim cmentarzu powinni zmienić plany! Dziś rano (18.05) podczas prowadzenia prac przez Zakładu Usług Publicznych ujawniono tam niewybuch. Pocisk pochodzi najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej.