2

Sporo zamieszania wywołały pytania naszych Czytelników dotyczące zlokalizowanej w Międzywodziu działki użytkowanej przez firmę odpowiedzialną za usuwanie śmieci oraz sprzątanie gminy Dziwnów. Według sekretarza Krzysztofa Latuśkiewicza – obiekt na którym zaparkowane są m.in. śmieciarki jest bazą sprzętu. Co innego twierdzi zastępca burmistrza Łukasz Dzioch, który podkreśla, że w Międzywodziu nie ma bazy magazynowo-transportowej czyli na zdjęciach naszych Czytelników śmieciarek najwidoczniej nigdy nie było, gdyż na działce mogą się znajdować zamiatarki, kosiarki, ciągnik czy przyczepy potrzebne do innego zadania związanego z utrzymaniem czystości.

Wszystko miało swój początek dwa dni temu od maila, jaki do naszej redakcji skierował Pan Przemysław. W ocenie Czytelnika pomysł zagospodarowania terenu, na którym parkują zamiatarki ulic czy śmieciarki usytuowany przy trasie alternatywnej nad morze nie należy do najtrafniejszych.

– Kierowcy ustawiają „śmieciarki” tyłem tuż przy chodniku, osoby idące tymże chodnikiem mogą „podziwiać” ich wnętrza i zachwycać się „pięknym aromatem” wydobywającym się z ich wewnątrz. Miałem okazję osobiście się o tym przekonać, spędzając urlop na pobliskich ogródkach działkowych. Dodatkowo na samym terenie zaczyna się robić śmietnisko w postaci starych maszyn, pojemników na śmieci i samych śmieci w ogromnych workach – napisał nasz Czytelnik.

Z pytaniem o to, kto zdecydował o zlokalizowaniu w tym miejscu bazy zwróciliśmy się do Dziwnowskiego magistratu. Odpowiedzi, z upoważnienia burmistrza udzielił 10 sierpnia 2016 roku sekretarz Krzysztof Latuśkiewicz.

– Baza sprzętu firmy usług komunalnych zajmującej się wywozem nieczystości z terenu Gminy Dziwnów zlokalizowana jest w Międzywodziu. Baza jest ogrodzona i zagospodarowana. Sąsiaduje z obiektami oczyszczalni ścieków oraz terenami, które przeznaczone i wykorzystywane są na bazę dla ciężkiego sprzętu transportowego, maszyn, materiałów budowlanych itp. Analizując i oceniając inne możliwe lokalizacje na terenie Gminy Dziwnów, obecna jest najmniej uciążliwa. Oczywiście, zwrócimy uwagę na stan porządku na bazie firmy usług komunalnychnapisał w mailu do naszej redakcji z upoważnienia burmistrza sekretarz gminy Dziwnów. 

Wyjaśnienia sekretarza wzbudziły jeszcze więcej wątpliwości wśród naszych Czytelników. Okazuje się bowiem, że aby teren mógł być wykorzystywany jako baza magazynowo-transportową w rozumieniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to powinien spełniać wymagania rozporządzenia ministra ochrony środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. To nie wszystko, nieruchomość powinna być wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami przepisów prawa wodnego.

Czy na przedmiotowej działce wszystkie te normy zostały spełnione? Po raz kolejny zwróciliśmy się z pytaniami do dziwnowskiego magistratu. Odpowiedź nadeszła błyskawicznie. Tym razem wszystkie wątpliwości postanowił wyjaśnić Zastępca Burmistrza Dziwnowa.

Obiekt w Międzywodziu nie jest bazą magazynowo-transportową w rozumieniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Firma sprzątająca posiada stosowną bazę w Gryficach, gdzie dokonuje wszystkich czynności zgodnie z rozporządzeniem i zgodnie z rozporządzeniem firma może mieć taką bazę w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy. Przedmiotowy teren wykorzystywany jest głównie do realizacji innej umowy na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów, którą również realizuje ta sama firma, na podstawie umowy udzielonej w ramach postępowania przetargowego. Wobec powyższego na tym terenie może znajdować się sprzęt typu zamiatarka, kosiarka, ciągnik, przyczepy, itp. i materiały do realizacji zadania związanego z utrzymaniem czystości i porządku. (…) Teren przeznaczony do dzierżawy nie jest bazą transportowo-magazynową w rozumieniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Taką bazę zapewnia firma F.H.U. Grabowiecki w Gryficach, co było przedmiotem kontroli Urzędu Miejskiego na miejscu. Sprzęt i maszyny używane do odbierania odpadów komunalnych w Gminie Dziwnów jest czyszczony i konserwowany w Gryficach, w miejscu siedziby firmy – napisał Łukasz Dzioch. 

Skąd ta rozbieżność w odpowiedziach? Czy doszło do pomyłki, czy może dziwnowscy urzędnicy nie wiedzą co znajduje się na dzierżawionej nieruchomości? Czy teren, na którym widać zaparkowane śmieciarki jest baza i w związku z tym musi spełniać przepisy czy tak jak twierdzi zastępca burmistrza znajdują się tam jedynie zamiatarki, kosiarki, ciągnik czy przyczepy?

Wszystko to wiąże się m.in. z kwestią przetargu na wywóz nieczystości z gminy Dziwnów. W specyfikacji zamówienia udzielonego w grudniu 2015 roku firmie PHU Grabowiecki z Gryfic znajdował się zapis mówiący o tym, że „opróżnianie pojazdów z odpadów na koniec każdego dnia roboczego oraz parkowanie ich odbywa się wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej Wykonawcy”. Oznaczałoby to, że przedsiębiorca redukując sobie koszty niezgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu narusza warunek parkowania pojazdów do odbioru odpadów na terenie bazy w Gryficach i parkuje te pojazdy na terenie nieruchomości w Międzywodziu. Czy tak jest? M.in. z tymi pytaniami zwróciliśmy do urzędników. Do tematu z pewnością wrócimy po uzyskaniu odpowiedzi.