DSC03306

Konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim wraz z firmą Derylak-Bud sp z o.o, do końca listopada przebudują ciąg ulic Dziwnowskiej, Chrobrego oraz Mieszka I. Gmina Kamień Pomorski wyłoniła wykonawcę zadania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wynagrodzeniem Konsorcjum będzie tzw. „opłata za dostępność” i utrzymanie drogi przez okres 10 lat. Prace przy przebudowie rozpoczną się 8 czerwca.

DSC03336

Zadanie to będzie polegało na utrzymaniu dróg przez partnera prywatnego (PGK) po ich wcześniejszej przebudowie. Kamieńskie PGK po przebudowaniu w konsorcjum dróg zgodnie z projektem opracowanym przez Gminę, będzie następnie utrzymywać przebudowany odcinek dróg, zapewniając na nim zlecony standard dostępności publicznej.

DSC03315

Całkowita wartość przedsięwzięcia zgodnie z ofertą Konsorcjum wyniesie: 8.881.580,40 zł, w tym: kwota za całość robót budowlanych: 5.942.580,40 zł. brutto, kwota za utrzymanie dróg w gotowości w okresie 10 lat 2.939.000 zł. brutto. Zgodnie z formułą partnerstwa publiczno-prywatnego Konsorcjum przewidziało wkład własny w realizację części inwestycyjnej zadania w wysokości 3.517.037,40 zł. Ponadto Gmina Kamień Pomorski otrzyma w 2015 r. dotację z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 2.465.543,00 zł. brutto na pokrycie maksymalnie 50% kosztów robót budowlanych.

DSC03321

Zadanie w części dotyczącej robót budowlanych będzie polegało na przebudowie ciągu lokalnych dróg gminnych – ul. Dziwnowskiej, ul. Bolesława Chrobrego i ul. Mieszka I o łącznej długości 879,8 m, od przejazdu kolejowego i skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Wolińskiej, do ronda przy drodze wojewódzkiej nr 107.

DSC03335

W ramach inwestycji przebudowie ulegną dwa zasadnicze węzły drogowe – skrzyżowania ul. Mieszka I z ul. Bolesława Chrobrego oraz ul. Bolesława Chrobrego z ul. Dziwnowską i ul. Jedności oraz ul. Mickiewicza. Na węzłach tych powstaną ronda. Przebudowane zostaną także skrzyżowania z ulicami poprzecznymi oraz zjazdy do posesji. Skrzyżowanie ul. Dziwnowskiej z ul. Zdrojową zostanie zrealizowane jako element uspokojenia ruchu w formie wyniesionej ponad poziom projektowanej niwelety jezdni o 8 cm. W celu rozdzielenia ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe (szerokość chodnika 1,5 – 3,0 m; szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m).

DSC03352

Przebudowa obejmuje także nowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. W celu odwodnienia remontowanych dróg przebudowie ulegną wpusty kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. W ramach przebudowy i projektu stałej organizacji ruchu wykonane będzie nowe oznakowanie pionowe i poziome dróg.