DSC04008

PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim podpisało umowę z Firmą Ekowodrol sp. o.o. z Koszalina na wykonanie nowych przepompowni oraz rozbudowę i modernizację systemu odprowadzania ścieków w miejscowości Grabowo.

Wykonawca, za kwotę 3,3 mln. zł., wykona nową, samoobsługową przepompownię główną przy ul. Dziwnowskiej w Kamieniu Pomorskim wraz z odcinkiem kolektora dopływowego, a także przepompownie i sieci kanalizacyjne w miejscowości Grabowo. Spółka Ekowodrol została wyłoniona jako generalny wykonawca robót w przetargu, w którym o zamówienie ubiegało się siedem firm. Całość prac ma zakończyć się w sierpniu 2015 r.

Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia została przewidziana na kwotę 5,3 mln zł., natomiast uzyskane dofinansowanie z UE – Funduszu Spójności wynosi 2,6 mln. zł.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych w Grabowie to kolejny, drugi po przebudowie Oczyszczalni w Mokrawicy etap inwestycji, który pozwoli dostosować aglomerację Kamienia Pomorskiego do unijnych dyrektyw w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych.