Po wieloletniej chorobie zmarł ks. Jan Kaczkowski. Prezes Puckiego Hospicjum Domowego miał 38 lat. Ks. Jan Kaczkowski chorował na glejaka (nowotwór ośrodka układu nerwowego). Swoje zmagania z tą chorobą opisał w wydanej w 2015 r. książce „Życie na pełnej petardzie”. W ub. roku prowadził on rekolekcje w Stuchowie. Dzięki Przemysławowi Skibie, możemy powrócić do tamtych rekolecji

Ksiądz Jan Kaczkowski urodził się w 1977 r. w Gdyni. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Gdańskim Seminarium Duchownym i w 2002 r. otrzymał święcenia. W 2007 r. uzyskał doktorat nauk teologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie pracy „Godność człowieka umierającego a pomoc osobom w stanie terminalnym – studium teologiczno – moralne”. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe z bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W 2004 r. był jednym z założycieli Puckiego Hospicjum Domowego. Między 2007 a 2009 rokiem koordynował budową Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio, po czym został jego dyrektorem i prezesem zarządu. Ks. Kaczkowski był też twórcą programu szkoleniowego w zakresie bioetyki chrześcijańskiej i organizatorem warsztatów pod nazwą Areopag Etyczny z komunikacji i etyki w medycynie dla studentów medycyny i prawa.