woda

W piątek do naszej redakcji zgłosiła się jedna z mieszkanek Kamienia Pomorskiego, która w tym dniu popołudniu stwierdziła brak wody. Kobieta miała podejrzenie, że woda została odcięta, bo jak sama przyznaje ma zaległości w zapłacie faktur. 

Kontaktowałam się z pegiekiem – pytałam czy odcięli mi wodę. Stwierdzili, że raczej nie było to odcięcie i że to pewnie awaria przyłącza, ale pewni nie byli. Powiedzieli też, że mogą to naprawić, ale z uwagi na zaległości w opłatach zdecydują o tym dopiero w poniedziałek. Koszt napraw w weekend wg. nich jest droższy i w sytuacji, w której ktoś zalega z płatnościami naprawy podejmują w dzień powszedni – stwierdza Czytelniczka.

Jak mówi prezes PGK, faktycznie, odcięcia przyłączy wodociągowych osobom, które nie regulują płatności zdarzają się najczęściej w piątki.

Nie potrafię jednak powiedzieć z całą pewnością, czy w tej konkretnej sytuacji odcięliśmy wodę z powodu zaległych płatności, może to być tylko zbieg okoliczności. Co prawda, wysyłaliśmy niedawno zawiadomienia o zamiarze odcięcia wody kilku dłużnikom, ale nie pamiętam czy wskazana osoba była w tej grupie – mówi Adrian Guranowski – Jeśli jest to awaria, co wydaje mi się najbardziej prawdopodobne, to dotyczy przyłącza, którego utrzymanie leży zgodnie z umową po stronie właściciela nieruchomości. Oczywiście możemy przyjąć zlecenie naprawy, jednakże w takim przypadku faktycznie raczej w dzień powszedni, żeby koszty były niższe, tj. kiedy pracownicy wykonują pracę w zwykłym czasie, a nie w nadgodzinach. Jeśli ta Pani ma już trudności z płaceniem, to zasadne jest żeby faktura za naprawę była możliwie najniższa.

Prezes kamieńskiego PGK sugeruje także niezwłoczne uregulowanie zaległych faktur, gdyż może dojść do mało komfortowej sytuacji, w której w jeden dzień pracownicy wykonają naprawę awarię przyłącza, a na następny odetną od sieci z powodu zadłużenia.

Kiedy PGK może odłączyć wodę dłużnikowi?

Dostawę wody można odciąć w sytuacji, gdy odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty. Wynika to z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W praktyce przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne często skracają tą procedurę – jeśli dłużnik zalega z opłatami za dwa miesiące i po wezwaniu do zapłaty nie reguluje ich nadal, wyłączają wodę bez dalszego uprzedzania. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu. Musi także powiadomić o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody: państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, burmistrza, oraz odbiorcę usług, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.