Dyskryminacja poglądów politycznych oraz nepotyzm zarzuca dyrektorowi stuchowskiej Szkoły Podstawowej jeden z Mieszkańców. Łukasz Sobkowiak powiadomił o sprawie zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Sprawa trafiła także do Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy Świerzno. 

Bardzo proszę o podjęcie kontroli w Szkole Podstawowej w Stuchowie w placówce tej dyrektorem jest Pani Teresa Cieślikiewicz, która zatrudnia swojego męża na stanowisku konserwatora, w ocenie rodziców, nauczycieli jest to nepotyzm rodzinny. Czy zdaniem kuratorium takie działania są etyczne? Poza tym chciałbym nadmienić, że Pani dyrektor dyskryminuje osoby ze względu na poglądy polityczne zbliżone do Prawa i Sprawiedliwości – napisał w wiadomości do kuratorium pan Łukasz Sobkowiak.

Kurator zdecydował, że właściwym do rozpatrzenia powyższych zarzutów będzie Rada Gminy Świerzno. Tam też trafiło pismo niezadowolonego rodzica. W trakcie czwartkowej sesji Rady Gminy, przewodniczący Dariusz Mądrecki poinformował, że sprawa w najbliższym czasie zostanie rozpatrzona przez radnych.

Przesłaliśmy zapytanie z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów jednego z Mieszkańców do Szkoły Podstawowej w Stuchowie. Do tematu z pewnością wrócimy.