DSC09101

39 nauczycieli z kamieńskiego oddziału międzygminnego wzięło udział w proteście przeciwko likwidacji gimnazjów zapowiedzianym przez minister edukacji Annę Zalewską. Protest odbył się w Szczecinie przy Wałach Chrobrego. 

Na poniedziałkowym proteście nauczyciele sprzeciwili się nowym reformom, które chce wprowadzić minister edukacji, Anna Zalewska. Uważają, że takie zmiany wprowadzą jedynie chaos organizacyjny i informacyjny, a w oficjalnym wydarzeniu, utworzonym na Facebooku wymieniają również inne powody, dla których nie akceptują zamierzeń ministerstwa.

„Uważamy, że proponowana reforma ustroju szkolnego: ma charakter rewolucyjny: zburzy wszystkie struktury systemu tworzone przez wiele lat i w krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych; będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego; stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji, a jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości edukacji i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć; spowoduje zwolnienia nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkolnej administracji i obsługi, przede wszystkim z gimnazjów.”