3

W środę 23 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim miała miejsce uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kamieński, którzy pomyślnie zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Nauczyciel mianowany to kolejny stopień awansu w karierze zawodowej pedagogów. Mogą się o niego ubiegać nauczyciele kontraktowi, którzy odbyli ponaddwuletni staż oraz pomyślnie zdali egzamin. Przed komisją nauczyciele musieli zaprezentować swój dotychczasowy dorobek oraz wykazać się wiedzą z zakresu szeroko pojętej oświaty.

4

Wśród odbierających akty nadania awansu zawodowego byli:
Jolanta Marciniak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach),
Anna Wóblewska (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim),
Anna Podorska (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie),
Kinga Budyś (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim),
Emilia Stolz (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim).

5

Wszyscy wymienieni nauczycieli złożyli uroczyste ślubowanie, które poświadczyli złożonym podpisem pod rotą ślubowania o treści: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.”

Po uroczystym złożeniu ślubowania nauczyciele odebrali z rąk Starosty Kamieńskiego Pana Józefa Malca akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

6

Gratulacje mianowanym nauczycielom złożyli również członkowie Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w osobach: Pan Wicestarosta Waldemar Dubrawski, członek Zarządu Powiatu Pan Radosław Drozdowicz, Skarbnik Powiatu Pani Ewa Tokarzewska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Krystyna Gogacz.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nauczycielom awansu zawodowego i życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela, a także dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Tekst: Marek Szymański
Zdjęcia: Dawid Masalski