Msza

42,7 proc. Polaków deklarowało w 2015 r. systematyczny udział w nabożeństwach religijnych; to o 1,3 pkt proc. więcej niż w 2013 r. – wynika z Diagnozy Społecznej 2015. Jednocześnie spada liczba osób, które regularnie się modlą – zadeklarowało to 23,6 proc. badanych. Najmniej pobożni są mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego.

Najbardziej religijne ze względu na kryterium praktyk instytucjonalnych grupy ludności to: kobiety, osoby starsze (60 i więcej lat), mieszkańcy wsi (w tym rolnicy), renciści i emeryci oraz osoby z podstawowym wykształceniem i średnio zamożne, a najniższymi behawioralnymi wskaźnikami religijności charakteryzują się mężczyźni, osoby w wieku do 25-34 lata, mieszkańcy największych miast (ponad połowa w ogóle nie chodzi do kościoła), osoby najlepiej wykształcone i najzamożniejsze, bezrobotni, pracownicy sektora prywatnego i przedsiębiorcy.
Z Diagnozy Społecznej 2015 wynika, że od początku lat 90. XX wieku liczba osób uczestniczących przynajmniej 4 razy w tygodniu w mszach św. czy nabożeństwach w Kościele systematycznie spadała. W 2015 roku nastąpił pierwszy wzrost. Jednak – jak wskazują autorzy Diagnozy – średnia częstość udziału w nabożeństwach w całej próbie (osoby od 16 roku życia) nie wzrosła w ostatnich dwóch latach, bo towarzyszył temu spadek odsetka osób chodzących do kościoła nieregularnie.

Kompleksowe badanie warunków i jakości życia Polaków „Diagnoza Społeczna” jest od 2000 r. prowadzone co dwa lata przez zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Badanie z 2015 r. przeprowadzano wiosną, wzięło w nim udział blisko 12 tys. gospodarstw domowych i ok. 20 tys. indywidualnych respondentów. Badanie za każdym razem dotyczy tych samych gospodarstw, by zobrazować rzeczywistą zmianę w postawach tych samych osób.

Ile razy w tygodniu uczęszczasz na msze święte?

Zobacz wyniki