saaa

19 września odbędzie się uroczyste otwarcie portu rybackiego w Dziwnowie. Inwestycja była jednym z etapów poprawy infrastruktury w nadmorskiej miejscowości dofinansowanej z programu PO Ryby. Koszt całego zadania wyniósł ponad 27 mln 409 tys. zł.

Można już podziwiać nowe budynki i place na terenie portu rybackiego. W 99% basen jest gotowy, pozostało jedynie bronowanie. Boksy rybackie są gotowe, najwięcej do wykończenia pozostało w budynku pierwszej sprzedażymówił podczas ostatniej sesji zastępca burmistrza Łukasz Dzioch.

Modernizacja ze środków PO Ryby była przeprowadzona w III etapach. Pierwszy polegał na przebudowie istniejącej drogi dojazdowej do portu rybackiego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej. Drugi etap to rozbudowa przejścia przez Dziwnów, ulicą Słowackiego i Wybrzeża Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 Międzyzdroje – Kołobrzeg wraz z infrastruktura techniczna przynależną do drogi. Ostatnia część inwestycji obejmowała kompleksową modernizację infrastruktury portu.

Wykonano już odbiór wojewódzki drogi 102. Teraz czekamy na protokół. Chce podkreślić, że inwestora czeka jeszcze odbiór gminy Dziwnów. Według przeprowadzonych badań drogi, wciąż pozostały cztery miejsca, w którym występują znaczne nierówności. Osobiście jestem innego zdania, dlatego w tym tygodniu będziemy wykonywać badanie jezdni i chodnika łatą. Część inwestycji została wykonana w sposób niezadowalający i nie skłania nas do odbiorupoinformował Łukasz Dzioch.

Temat zmodernizowanej drogi tzw. przejścia przez Dziwnów podnosił podczas ostatniej sesji radny Zbigniew Zwolan. W jego ocenie sam fakt przesunięcia odbioru inwestycji z 31 grudnia 2014 roku na wrzesień 2015 to nierówne traktowanie oferentów startujących w przetargach. Radny dopytywał o to, czy gmina naliczy kary umowne za przesunięcie terminu i jakość wykonania prac.

Termin przesunął się z uwagi na to, że wyszły błędy poczynione na etapie projektowania oraz fakt że część robót wykonano na podstawie istniejącej dokumentacji a część na podstawie sposobu „projektuj i wybuduj”. To spowodowało opóźnienia, za co winny jest projektant (przyp. red. Zarząd Dróg Wojewódzkich). Warunki kontraktowe były równe dla wszystkich wykonawców. Co do kar za jakość wykonania robót, nie możemy w tej chwili o tym mówić, bo wykonawca zobowiązał się dokonać poprawekzapewniał Łukasz Dzioch.

Oficjalne otwarcie zaplanowano na sobotę 19 września. Oprócz części oficjalnej przybyli tego dnia do Dziwnowa goście mogą spodziewać się licznych atrakcji, konkursów i zabaw dla dzieci. Wystąpi kabaret Czesuaf oraz zespoły „Vinyl Mob” i „Skambomambo”.