Nadleśnictwo Gryfice ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. budowlanych. Miejsce wykonywania pracy, to biuro Nadleśnictwa. Jako wymagania wskazano wykształcenie średnie lub wyższe budowlane. Mile widziany będzie staż w zawodzie.

Wymiar czasu pracy : cały etat
Rodzaj umowy : umowa o pracę
Wymagania i kwalifikacje:
– wykształcenie budowlane wyższe lub średnie
– staż w zawodzie mile widziany
Dodatkowym atutem będą:
– doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań budowlanych
–  samodzielność i dokładność
Główne zadania:
– wykonywanie wszelkich obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych
 i remontowych w tym m.in.:

 • Nadzór techniczny i kontrola nad działalnością inwestycyjną i remontową.
 • Kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej tj. zezwoleń, decyzji, ekspertyz.
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania
  i odbioru inwestycji i remontów.
 • Weryfikacja kosztorysów i rozliczanie wydatków.
 • Koordynacja i nadzór nad pracami firm wykonawczych.
 • Przeglądy okresowe, udział w odbiorach wykonanych robót.

Oferujemy :

 • pracę w renomowanej firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • forma zatrudnienia – umowa o pracę

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte 
  doświadczenie zawodowe,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających staż pracy

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli : ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r (Dz.U. z 2016 r. poz.992 z późn.zm).

Zasady składania aplikacji:
– drogą pocztową na adres Nadleśnictwo Gryfice , Osada Zdrój 1 , 72-300 Gryfice
– osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Gryfice, pok. 101 ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00). Tel. kontaktowy 91-3843321 wew.671 Pan Jacek Pokorski (sekretarz).    

Termin składania aplikacji upływa 20 stycznia 2018 r.