Gmina Kamień Pomorski zaprasza wszystkich chętnych do składania ofert na budowę chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym Wrzosowo – Radawka o długości 3,6 km.

Zakres robót obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych oraz zebranie humusu oraz wywóz materiałów rozbiórkowych, wykorytowanie, wykonanie podbudowy, ułożenie nowych krawężników oraz ułożenie kostki betonowej. Roboty mają zakończyć się w połowie grudnia.