Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej weszło w kolejny etap prac związanych z modernizacją sieci ulicy Nowoogrodowej. Na miejscu rozpoczęły się bowiem prace brukarskie. Z kolei ku planowanemu końcowi zmierzają odwierty mające na celu ułożenie nowej sieci do Benic. 

Wymiana infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na ulicy Nowoogrodowej wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz doprowadzenie czystej wody dla mieszkańców Śniatowa, Benic oraz Giżkowa to dwie obecnie prowadzone inwestycje na terenie gminy Kamień Pomorski.

Na ulicy Nowoogrodowej zakończyły się prace ziemne, a trwa odtwarzanie chodników. PGK wykona także wjazdy do poszczególnych nieruchomości. Równolegle do robót wykonywanych przy ulicy Nowoogorodowej, spółka PGK realizuje prace związane z doprowadzeniem wodociągu do miejscowości Śniatowo, Giżkowo oraz Benice.

Po wykonaniu tego odcinka, spółka rozpocznie doprowadzanie wodociągu do miejscowości Stawno oraz Borzysław.