Urząd Miejski w Dziwnowie

Rozpoczął się okres prezentowania przyszłorocznych budżetów. Samorządy powiatu kamieńskiego niebawem publicznie zaprezentują swoje przyszłoroczne zamierzenia. Projekt przyszłorocznego budżetu zaprezentowała gmina Dziwnów.

Dochody gminy wyniosą 32 mln 278 tys. zł, natomiast wydatki 33 mln 18 tys. zł. Oprócz spłaty dotychczasowych zobowiązań wynikających z emisji 16 mln zł obligacji, w budżecie znalazł się zapis mówiący o 3 mln zł limitu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu. To furtka do ewentualnego zaciągnięcia kolejnego kredytu. Planowany dług publiczny na koniec 2016 roku wyniesie 21 mln 300 tys. zł.

Aż 6 mln złotych mają przynieść przyszłoroczne wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości. To bardzo optymistyczne założenie, zważywszy że z zaplanowanych 8 mln złotych w 2014 roku udało się uzyskać wpływy na poziomie 4 mln 615 tys. zł, natomiast z danych dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej wynika, że w pierwszej połowie 2015 roku z zaplanowany na cał 7 mln 900 tys. zł uzyskano 541 tys. zł. (Brak danych dotyczących drugiego półrocza)

bud

Wydatki gminy to 33 mln 018 tys. zł. W przyszłym roku zaplanowano m.in. budowę parkingu koło kościoła (200 tys. zł), przebudowę ul. Kaprala Koniecznego (1,2 mln zł), przygotowanie projektów dróg i promenad (140 tys. zł), przebudowę chodnika od kapitanatu do falochronu (50 tys. zł) oraz budowę drogi przeciwpożarowej Żeromskiego w Dziwnowie (100 tys. zł), nowe place zabaw (150 tys. zł), projekty nabrzeży (200 tys. zł), remont świetlicy w Międzywodziu (300 tys. zł), remonty zejść na plażę (200 tys. zł), kontynuację przebudowy budynku „Jantar” na mieszkania komunalne i socjalne czy zakup samochodu osobowego (80 tys. zł).

839 tys. zł pochłoną wydatki bieżące związane z działalnością Zarządu Portu Morskiego. Z tego na pensje zaplanowano 539 tys. zł oraz 300 tys. zł na wydatki statutowe. 200 tys. zł będzie kosztowała adaptacja terenów na potrzeby cmentarza w Dziwnowie. Funkcjonowanie Rady Miejskiej to koszt 285 tys. zł. Na diety radnych zostanie przeznaczone 195 tys. zł, pozostałe wydatki przewidują zapewnienie obsługi prawnej, delegacje oraz szkolenia radnych, zakup materiałów i usług związanych z obsługą posiedzeń i sesji, nagrywanie obrad, obsługa serwisowa kserokopiarki oraz inne usługi.

Utrzymanie Dziwnowskiego magistratu to kwota 3,3 mln złotych. 460 tys. zł wyniosą wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, 300 tys. zł trafi na ratownictwo wodne na plażach w Dziwnowie i Łukęcinie. Straż Miejska to koszt 387 tys. zł. Aż 6,6 mln pochłonie dziwnowska oświata. Środki te trafią na utrzymanie szkoły podstawowej, przedszkola oraz dwóch gimnazjów. Na pomoc społeczną gmina przeznaczy 2,7 mln zł.

Choć nie udało się rozstrzygnąć przetargu na wywóz nieczystości (Gmina zaplanowała 1,78 mln zł na to zadanie na okres 3 lat, natomiast jedyna oferta opiewała na kwotę 4,67 mln zł), to Grzegorz Jóźwiak szacuje, że w przyszłym roku wydatki związane z realizacją ustawy śmieciowej pochłoną 2 mln zł. Utrzymanie zieleni będzie kosztowało 1 mln 60 tys. zł. Dotacja dla biblioteki wyniesie 470 tys. zł, natomiast kultura fizyczna to koszt 2 mln 344 tys. zł (z tego 1,94 mln zł dla MOSiKu)