Pedzenie dzikow2

W dniach 22 i 23 października 2016 r. w sobotę i niedzielę na polecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przeprowadzona została nadzwyczajna, druga w tym roku, inwentaryzacja dzików. Liczenie zarządzono w związku z rozprzestrzeniającą się we wschodniej Polsce zakaźną, groźną chorobą trzody chlewnej i dzików – ASF, roznoszoną m.in. przez dziki. Stąd potrzeba zorientowania się w liczebności populacji dzików.

Pedzenie dzikow1

Inwentaryzacją objęto powierzchnię 2300 ha na terenie Nadleśnictwa Rokita i lasów prywatnych. Inwentaryzację przeprowadzili pracownicy nadleśnictwa i myśliwi oraz stażyści z 7-miu Kół Łowieckich, które mają obwody łowieckie na terenie tutejszego nadleśnictwa: „Orlik” Szczecin, „Orzeł” Świnoujście, „Jeleń” Kamień Pomorski, „Moczary” Szczecin, „Żubr” Kamień Pomorski i „Lis” Błotno. Łącznie na 21 powierzchniach próbnych po co najmniej 100 ha każda naliczono 45 dzików.

Pedzenie dzikow5

Nadleśnictwo dziękuje wszystkim leśnikom i myśliwym za sprawne przygotowaną i przeprowadzoną inwentaryzację dzików.

Pedzenie dzikow7

źródło:
Nadleśnictwo Rokita
fot. Rafał Pajestka