Rząd zajął się projektem nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który wprowadza możliwość płacenia za mandat kartą płatniczą. Będzie to dotyczyło zarówno Polaków, jak i cudzoziemców. Jest to bardzo prawdopodobne, że ten proces legislacyjny może skończyć się jeszcze w okresie przed przerwą wakacyjną.

Możliwość płacenia za mandat kartą płatniczą to rozwiązanie oceniane za jak najbardziej uzasadnione. Chodzi chociażby o to, że bardzo wielu obcokrajowców dziś w przypadku złamania przepisów ruchu drogowego ma problem dotyczący opłaty. Również coraz bardziej powszechne są rozliczenia bezgotówkowe w Polsce.

Początkowo terminali płatniczych ma być ok. 2 tys. To mniej więcej tyle, co dzienna liczba patroli drogówki. Obecnie przepisy przewidują trzy rodzaje mandatów: kredytowany, zaoczny i gotówkowy. Na osoby stale zamieszkujące w Polsce nakładane są dwa pierwsze, co skutkuje tym, że za każdym razem muszą dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy. Często wiąże się to z koniecznością opłaty na poczcie. Mandat gotówkowy, uiszczany bezpośrednio funkcjonariuszowi, odnosi się jedynie do cudzoziemców.