DSC09783

Dwudziestu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy podpisało się pod pismem skierowanym do Starosty, w którym proszą Józefa Malca o interwencję. Wszystko w związku z mobbingiem i zastraszaniem jakie ma stosować Grażyna Och. – Nie potrafimy normalnie pracować i funkcjonować. W zakładzie panuje ogólna psychoza strachu. Przed przystąpieniem do pracy niektórzy z nas muszą wziąć tabletki uspokajające – czytamy w piśmie przekazanym staroście.

O napiętej atmosferze panującej w Powiatowym Urzędzie Pracy w kuluarach mówiło się od dawna. Na początku 2013 roku Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie przeprowadziła kontrolę w kamieńskim PUP. Oprócz rutynowych czynności, kontrolerzy przeprowadzili ankiety wśród pracowników. Dotyczyły one występowania zjawiska mobbingu w jednostce.

Redakcja kamienskie.info zwróciła się pisemnie do dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy o wyniki przeprowadzonej kontroli. Grażyna Och w piśmie skierowanym do kamienskie.info najpierw zażądała przedłożenia dokumentu rejestracyjnego portalu. Po naszym kolejnym piśmie dyrektor odpowiedziała, że wyniki kontroli zostaną nam przedstawione po zakończeniu procedury odwoławczej. Wtedy mogliśmy się jedynie domyślać dlaczego dyrektor Grażyna Och nie zdecydowała się na przesłanie naszej redakcji wyników kontroli przeprowadzonej w jednostce, którą zarządza.

Z pisma do Starosty podpisanego przez 20 pracowników widać jasno jaka atmosfera panuje w instytucji, którą kieruje Grażyna Och. Poniżej publikujemy je w całości:

„My niżej podpisani pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim chcielibyśmy poinformować Pana o panującej nienormalnej sytuacji pracy w naszym zakładzie.

Sytuacja wygląda następująco:

W chwili obecnej Pani dyrektor Grażyna Och „rozdaje” na lewo i prawo upomnienia i nagany. Nie wiemy, czy za chwile kolejne osoby otrzymają upomnienia, czy nagany. Pracownicy, którzy nie potrafią pracować w takiej sytuacji poszli na urlopy i zwolnienia lekarskie.

Pani dyrektor zmusza pracowników do pisania wzajemnie na siebie notatek służbowych, w których ma być zawarta treść o nieprawidłowościach wykonywania pracy na określonych stanowiskach. Notatki te maja służyć uzasadnieniu udzielonego upomnienia, czy nagany. Czujemy się mobingowani i zastraszani, co powoduje brak możliwości swobodnego wykonywania swoich obowiązków. Obecnie w pracy występuje brak zaufania do kolegów i koleżanek. Jesteśmy w stosunku do siebie podejrzliwi i nieufni.

Pani dyrektor zmusza pracowników do udzielania nieprawdziwych informacji w odpowiedziach na pisma składane przez Pracodawców i karze się pod nimi podpisać pracownikowi. Nie potrafimy normalnie pracować i funkcjonować. W zakładzie panuje ogólna psychoza strachu. Przed przystąpieniem do pracy niektórzy z nas muszą wziąć tabletki uspokajające.

Prosimy Pana starostę o interwencje w tej sprawie.

kamienskie.info