Głośne śpiewy, taniec oraz modlitwa na placach wielu miast – w tym Kamienia Pomorskiego – to widok, który można obserwować od kilku niedziel. Przed kamieńskim ratuszem, odbyło się kolejne spotkanie wspólnoty neokatechumenalnej, która w myśl papieża Franciszka, wyszła poza mury kościoła, aby szukać zagubionych owiec, które oddaliły się od Boga, żyjąc w nieszczęściu i zatraceniu.

Spotkania odbywają się w ramach „Misji na 1000 placach”. Podobnie jak w wielu miastach Polski, był to czas na wspólną modlitwę dzielenie się radością ze zmartwychwstania Chrystusa. Odprawiane są uroczyste nieszpory. Głoszone są także katechezy, śpiewane są hymny i psalmy. Tematem niedzielnego spotkania było „Kerygmat, głoszenie Ewangelii i wezwanie do nawrócenia”.

W przyszłą niedzielę (28.05) odbędzie się ostatnie spotkanie, na którym zgromadzeni postarają się odpowiedzieć na pytanie – „Czym jest Kościół”.