W dniach 20-21 lipca 2017 r. w „Dworku Wolińskim” odbyło się spotkanie Zespołu Doradczego przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rybaków z woj. zachodniopomorskiego. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy  Prezes Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków, pani Henryki Palusińskiej. Wśród zaproszonych gości był m.in. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pan Marek Gróbarczyk, Dyrektor Departamentu Rybołówstwa pan Janusz Wrona, Przewodniczący Zespołu Doradczego pan  Jerzy Wysoczański oraz licznie przybyli zaproszeni goście z całego województwa. Gościny udzielał Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz.

Przeprowadzone konsultacje dotyczyły informacji o wykorzystaniu środków pieniężnych z programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. W trakcie spotkania omawiano również nowelizację ustawy o rybołówstwie morskim i rynku rybnym. Zebranym przedstawiono opinię i uwagi   w zakresie ekonomicznego aspektu połowów w związku z prowadzeniem inwestycji pogłębiania toru wodnego Szczecin – Świnoujście oraz problemy związane ze zwiększającą się populacją Kormorana  na Zalewie Szczeciński i Zatoce Pomorskiej.

W drugim dniu spotkania „Środowieskiego” rybaków gościem był Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, który w bezpośrednim kontakcie z rybakami omawiał problemy tego środowiska oraz wnioski warunkujące rozwój rybactwa polskiego.

Wybór Wolina na miejsce Konferencji całego środowiska rybackiego jest szczególnym wyróżnieniem dla nas wszystkich i związany jest z tradycjami tego „rzemiosła” na Ziemi Wolińskiej.

Agnieszka Pawełczyk